PIRKAD >> ALKOTÓI HÁTTÉR

„Célom volt láthatóvá és eredménnyé tenni a mozdulat erejét. Ez a törekvés elvezetett egy folyamatos cselekvéshez, amit a próbafolyamat alatt „felnőtt játéknak” hívtunk, ahol a folyamatos csinálás és ismétlődés teremti meg a történést. A repetícióval jutottunk el egy-egy mozdulat „időbeli kimerevítéséhez”, a kimerevített egység pedig csökkenthetővé és növelhetővé vált. A csökkentés közelebb hozta a részleteket, ami új perspektívát nyitott meg. A létrejövő mozgásformát a táncosok adott helyzetbeli együttes döntése határozza meg.

A test önmagában létezik és minden testrész egyenrangú, a táncosok ezzel a tudattal működnek.

A meztelenségről: a ruha által létrehozott jelentéstartalmat teljesen ki akartam zárni, így a meztelen test lett a jelmez. A meztelenség ugyanakkor a mozgásformák jelentéstartalmát megváltoztatja. A meztelenség homogenizálja, egyenrangúvá teszi a testeket. A meztelenség intim közelséget enged a szemlélőnek. A látvány folyamatosan arra késztet, hogy szembesüljünk a meztelenséghez kapcsolódó viszonyunkkal. Ez a viszony folyamatosan változhat, mert a meztelenség nem csak alkalomszerűen, hanem folyamatosan jelen van.

Szerettem volna, hogy a néző mindent láthasson a testből, részleteket is. Ne fordulhasson elő, hogy a távolság miatt nem látszik a test, hogy nem látnak bele.”

Hód Adrienn

„Mindenáron vissza kell kapcsolni a költészetet a testhez. Nem a test ellen bűnözni, hanem az Eszmék (és a dolgokban levő Eszmék) ellen, amelyek halálosak és fojtogatók. Nem buta szabadosságról van szó, hanem példaértékű bűnökről, esztétikai bűnökről, a szeretetért történő bűnökről. Bizonyos pornókönyvek még mindig be vannak tiltva Angliában. A pornográfiának mérhető fizikai hatása van az olvasókra. Olyan, mint a propaganda, ami megváltoztathatja némelyek életét, mert valós vágyakat tár fel. A mi kultúránkban a pornó legnagyobb része a test iránti gyűlöletből származik. Az erotikus művészet megfelelőbb eszköz arra, hogy gazdagítsa az ént, a tudatot, a gyönyörérzetet, amint ez bizonyos keleti munkák esetében megfigyelhető. Valamilyen nyugati, tantrikus pornó elérhetné azt, hogy galvanizálja egy kicsit a tetemet, hogy felruházza, kifényesítse a bűnözés némi varázsával.”

Hakim Bey: Autonóm területek – Káosz: Az Ontológiai Anarchizmus nyomtatványai