Társulat

A HODWORKS társulatot 2007-ben alapította Hód Adrienn. Szabadúszó alkotókkal működő, a hazai és a nemzetközi kortárstánc- színtéren is aktív együttes. A társulat keménymagját képező táncosok változó konstellációkban már évek óta dolgoznak együtt. Az előadások ismeretlen, határfeszegető irányokat jelölnek ki, gyakran foglalkoznak a teljesen lecsupaszított emberi test fizikalitásával. Tartalmukat az absztrakt megjelenés és a konkrét, gyakran verbalizált jelentés közti finom mozgás jellemzi. Témáik az univerzális emberi tapasztalatoktól a konkrét, jelenkori előadóművészeti problémákig terjednek. A HODWORKS előadásait három alkalommal válogatták be az európai tánchálózat Aerowaves programjába, a társulat Magyarországon pedig többszörös nyertese a Lábán Rudolf- és Imre Zoltán-díjnak. 

A HODWORKS társulat előadásai erősen exponálják az előadói helyzetet, és szélsőséges emberi állapotokkal demonstrálják azt, mind fizikai, mind verbális eszközökkel. A darabok célja nem konkrét tabuk vizsgálata, hanem felszabadult alkotói tér létrehozása és bemutatása, ahol a jelek megszabadulhatnak előre meghatározott értelmezésüktől. A társulat állandó kíváncsisággal vizsgálja az emberi testhez és a kortárs tánchoz kapcsolódó kulturális toposzokat, miközben a színpadi tér határait is folyamatosan megkérdőjelezik. A táncosok szuverén karakterként szerepelnek a darabokban, amelyek alkotási folyamatait személyes álláspontjaikkal gazdagítják. Előadói eszköztáruk nem csupán a fizikalitásra van korlátozva, jelentős teret kap a verbalitás és a humor is. Állandó kutatói-előadói munkájukban saját identitásukat és egzisztenciális kérdéseiket vizsgálják, sokszor a közönség felé fordított direkt vagy absztrakt kérdések formájában.

Hód Adrienn a színházat olyan biztonságos térként képzeli el, ahol a felvetett témák és a róluk szóló párbeszéd teljes mélységükben tárhatóak fel és tehetők művészileg láthatóvá. Az általa vezetett alkotói folyamatok során nem egyetlen megkérdőjelezhetetlen koreográfusi elképzelés érvényesül. Társulatával a próbaterem terébe érkező legkülönfélébb adottságokat, tudásokat, tapasztalatokat és érzelmeket vizsgálja, egy adott téma mentén. Alkotói folyamata mindig improvizációra építkezik, és sokszor külső, meghívott szereplők által átadott tudásokat is felhasznál. Végül a koreográfusi finomhangolás és precízen megszerkesztett strukturálás során létrejövő anyag széles perspektívát tudhat magáénak, gazdag és sokrétű végeredménnyel. A színházi térben bemutatott darabok erős atmoszférával jelennek meg, amelyet Hód különböző zenészek és világítástechnikai szakemberek bevonásával ér el. 

A HODWORKS számára a művészet alibi a szabadságra. A társulat mindenen felül a személyes önkifejezés komplexitását és radikalitását hangsúlyozza, és a maga meztelenségében tárja elénk az identitás rétegzett konstrukcióját. Munkájukat olvashatjuk a veszélyeztetett művész és személyes autonómia kontextusában is, mint a függetlenség védelmére és visszanyerésére irányuló (had)mozdulatként.